Events - 03:00 10-09-2023

Vào Phái Và Chức Trách Nhanh Tại Trúc Thôn

 

- Nhân vật vừa tạo sẽ có Q nhận vũ khí tại Đàm Hương, nhấn vô nhận Q 

- Qua NPC Cư Ẩn Cao Thủ kế bên nhấp vào Q Nhận vũ khí

- Hoàn thành Q nhận vũ khí sẽ vô phái

- Đối thoại tiếp với NPC ACCT để nhận chức trách.

- NV đăng nhập lại tự động 

-Khi lựa chọn xong phái và chức trách sẽ tự động có khinh công sơ cấp môn phái.

Chúc cả nhà vui vẻ với 9D Hồng Phụng