Events - 04:01 10-09-2023

Cách sử dụng Đá Mảnh Vi Mở Phong Ấn và Đá Thành Hiệp Cường Hóa Phong Ấn

🙂Tất cả các vật tín và giáp đều dc tính là vật và đều có thể mở ấn bản
 
🌺Đá mảnh vi có 12 cấp tương tự 12 dòng Op, tuy nhiên server sẽ mở tăng dần, trước mắt sẽ mở dòng 1 và 2
 
🌱Đá mảnh vi cấp 1 : mở dòng op thứ 1 của tín vật
Đá mảnh vi cấp 2 : mở dòng op thứ 2 của tín vật
 
🌱Khi mở dòng mà Op không thích thì có thể dùng đá mảnh vi để quay lại, lưu ý nên quay khi ở lv 0
 
🌺Đá thành hiệp có 9 cấp tương tự 9 cấp độ của dòng Op, tuy nhiên server sẽ mở dần dần, trước mắt sẽ mở cường hóa lv 1 và lv 2 của từng dòng
 
🌱Đá thành hiệp cấp 1 : tăng cường hóa dòng Op từ lv 0 lên lv 1
 
Đá thành hiệp cấp 2 : tăng cường hóa dòng Op từ lv 1 lên lv 2
 
🍄Mọi người chú ý là lên cấp dòng càng cao thì chỉ số càng tăng, hiện đang giới hạn lv 2 ( phát hành đến đá thành hiệp 2 ).
 
🍄Muốn quay Op phong ấn bằng đá mảnh vi thì nên quay ở lv 0, vì khi lên lv cao mà quay Op thì cũng sẽ được đưa về lv 0
 
 
LƯU Ý : TÍN VẬT KHI MỞ PHONG ẤN KHÔNG THỂ ĐƯA VÀO TIÊU CỤC ĐƯỢC, NHƯNG VẪN CÓ THỂ GIAO DỊCH BÌNH THƯỜNG