Events - 03:32 10-09-2023

Nhiệm Vụ Hàng Ngày

Nhiệm vụ hàng ngày ( sẽ làm nhiệm vụ mới vào 23h59 hàng ngày )
 
🌿Mở bảng H lên, sẽ thấy có nhiều nhiệm vụ, cho số điểm khác nhau nhưng trong ngày chỉ cần làm dc 100 điểm là dừng dc rồi, khi chưa dc 100 điểm thì khoan nhấp nhận, chỉ bắt đầu nhận quà khi đạt 100 điểm , phần quà nhận dc sẽ là 10 phiếu quà tặng ( mỗi ngày tối đa chỉ dc 10 phiếu ).
 
🌿Khi đủ số phiếu thì đến NPC Cương Thi bên HP thu thập tín vật 7 ngày
 
✨Chúc cả nhà vui vẻ