Ngày
Tên nhân vật Ác danh nhận được trong ngày Danh tiếng nhận được trong ngày
[Gao]--Green -10 -105
Cuong_Sat -12 -80
QuyCa -3 -20
[Red]Black -2 -21
__][v][oon__ 2 92
KimHoDiep 24 300
--CaoTang-- -25 -150
Black_Dragon -23 -140
[N]ovember -4 -30
CaoTang -35 -210
[Cuong_Sat] 200 -80
New_][v][oon 0 1
EmNgheo 47 0
CBBB -25 0
TLL -25 0
VDD -25 -150
CCB -20 0
TTL -20 0
VVD -25 0
-Doc_Buoc- 466 5829
Tra_Xanh 0 1
Good-Girl 22 388
MeoGangter 145 540
[S]at-Thu -4 -42
HoaPensee -5 -30
Catherina 40 0
Duong-x-[L]y 0 3
Ngoc_Nu 9 130
TieuMieuMieu 12 150
QuynhNhu -5 -30
_Coder 0 -2
Keo_Bon -9 -68
KimPhung 7 120
TieuXuXu 0 -31
Thanh-Long 7 120
Luu_Tinh 7 120
__Neptune__ 0 1
Tue_Tinh 7 120
-_-Soon-_- -3 -80
LuckyStar 0 -4
Hac_y_Nhan 0 38
zi_zy_zoon 0 1
ABC123 47 -1
--S----- 0 -3
ABC1234 47 0
ABC12345 47 0
ABS 0 0
Anna-x-Mit 0 0