Ngày
Tên nhân vật Ác danh nhận được trong ngày Danh tiếng nhận được trong ngày
HoaPhiLong 7 121
-HiV- 12 150
TT-Tiss 0 2
Lão__Hạc 55 720
TieuHuanNhi 62 131
HieuThanh -8 0
TruongDaiTy 0 24
DongPhuong 31 422
Sally 23 270
LucLamMinh -2 -14
Dentist -6 0
BANDO -13 0
-Thanh_Nhi- 0 3
[Seven]Up 0 1
THIENAC 0 -13
Rubie -1 0
Thu-Kho 0 -13
Huawei 47 10
Sonic 42 -63
Yuna -9 -50
MuaVaBan -3 0
Se7en 11 140
ĐạiTá 0 1
TinhMotDem 0 5
--]-[u-Truc- -2 0
Doan-Du 0 3
Thien-Tuong -4 -23
RGB 0 8
_[T]atarros_ -10 -54
TapCanBinh 47 0
[K]u[K]eo -5 -30
KiIIer 0 3
RuouThitCho 7 120
RacLD1 -5 0
SamSam 51 -18
ABXXX 0 7
KOKO -2 0
BinCute 0 1
ĐôngTà -7 -42
HetmetenHay -5 -28
XaHatMyCo 141 0
Tribal -1 -4
3Cheo 0 -29
ewrwerwerw -3 0
GiuuDoo 0 1
szzs -5 -30
Mã-Tặc -3 0
LôiĐế 0 4
baby_boy -1 -10
--XeKo-- 0 1
BUFFBUFF 0 40
-Matilda- 12 153
AutoBot -20 0
DVL -3 0
---T1--- 0 -10
Sky_Blue -1 0
Harker 100 0
winner 0 6
FarmRac 0 9
Crystal 0 1
DarkKnife -2 -10
_-q[0__O]p-_ 0 1
HoaPhongLan 0 3
noble -1 0
BimBim 0 14
GAO__Den 0 0
--TieuCai 49 601
Shizuka 0 16
BF_All 0 0
SAML 0 1
-Vespa- 0 2
HoaHue 0 1