# Tên nhân vật Phái Chức trách Cấp %
1 _HắcPhong_ Ma giáo 2B 168 100 %
2 [K]u[K]eo Ma giáo 2B 168 100 %
3 Bồ-Tát Bí cung 2B 168 100 %
4 ĐaịCa Ma giáo 2B 168 100 %
5 Son-Ha Ma giáo 2B 168 100 %
6 Cù-Nhầy Lục lâm 2B 168 100 %
7 _TửHà_ Bí cung 2B 168 100 %
8 RuouQuenSau Lục lâm 2B 168 100 %
9 No-Fear Ma giáo Tanker 168 100 %
10 Huawei Ma giáo 2B 168 100 %
11 -HắcLong- Lục lâm 2B 168 100 %
12 Hades Ma giáo Tanker 168 74 %
13 _[T]artarus_ Ma giáo Tanker 168 46 %
14 MaẢnhĐao Ma giáo Tanker 168 36 %
15 LucLamMinh Lục lâm Tanker 168 8 %
16 -HoàngAnh- Lục lâm Tanker 167 74 %
17 -HắcPhong- Ma giáo Nuker 167 39 %
18 BlueApple Ma giáo Nuker 166 11 %
19 Cr7 Ma giáo Tanker 165 71 %
20 Oliver-Tiss Ma giáo Tanker 165 47 %
21 ĐạiTá Ma giáo Tanker 165 1 %
22 -TànSát- Lục lâm Tanker 164 86 %
23 [C]ớm Cái bang 2B 164 56 %
24 ThànhChân Ma giáo Nuker 164 55 %
25 _[B]iori_ Ma giáo Nuker 164 22 %
26 Hancook Ma giáo Tanker 164 1 %
27 -BMW- Ma giáo Nuker 163 7 %
28 -HiV- Lục lâm Tanker 162 83 %
29 -SAMCO- Võ đang 2B 162 23 %
30 Thien-Binh Ma giáo Buft 162 11 %
31 -[T]ear- Ma giáo Tanker 161 78 %
32 DKNY_ Võ đang Tanker 161 61 %
33 HoaXichLong Ma giáo Tanker 161 0 %
34 Tribal Ma giáo 2B 160 9 %
35 Tam_Phong Võ đang Buft 160 7 %
36 AnhLASo_1 Lục lâm 2B 160 0 %
37 Thien-Tuong Ma giáo Buft 159 93 %
38 baby_boy Lục lâm Tanker 159 85 %
39 Quai-Than Võ đang Tanker 159 82 %
40 -ABS- Võ đang Buft 159 78 %
41 _LucTuyetKy_ Cái bang Buft 159 77 %
42 [HT]-Mộc Thiếu lâm Tanker 159 44 %
43 RuouThitCho Lục lâm Nuker 159 37 %
44 ÁccMộng Ma giáo Tanker 159 13 %
45 HANOI Võ đang Tanker 158 92 %
46 Thanh-Thư Võ đang Tanker 158 91 %
47 AnhCoi Ma giáo Nuker 158 81 %
48 PhanKimLien Bí cung Tanker 158 75 %
49 [SG]-Home Cái bang Tanker 158 58 %
50 Veeus Bí cung Tanker 158 5 %
51 Thoa Ma giáo 2B 158 5 %
52 Buff-MG Ma giáo Buft 158 0 %
53 _Messi_ Ma giáo Tanker 157 89 %
54 PeCop Cái bang 2B 157 86 %
55 Bố-Đây Ma giáo Nuker 157 69 %
56 Búa_Tạ Cái bang Tanker 157 66 %
57 ĐạiKiếp Thiếu lâm 2B 157 64 %
58 DocCoTuyet Ma giáo Nuker 157 62 %
59 zThieuThienz Ma giáo Tanker 157 59 %
60 MrTễ Cái bang Nuker 157 55 %
61 Yang Ma giáo Tanker 157 55 %
62 Lynnn Bí cung 2B 157 54 %
63 Hạo-Thiên Thiếu lâm Tanker 157 44 %
64 [T]EA Ma giáo Buft 157 41 %
65 OSAKA Lục lâm Tanker 157 20 %
66 Mr-Bin Cái bang 2B 157 17 %
67 [HT]_Kim Thiếu lâm 2B 157 17 %
68 [HT]-Thổ Cái bang 2B 157 12 %
69 XaHatMyCo Bí cung Nuker 157 10 %
70 _ThảoNhi_ Bí cung Buft 157 1 %
71 -Lão_Hạc- Ma giáo Tanker 157 1 %
72 --__-- Ma giáo Tanker 157 0 %
73 [L]inh[A]nh Bí cung Nuker 157 0 %
74 _BúaTạ_ Thiếu lâm 2B 156 100 %
75 YenVanNhi Bí cung 2B 156 100 %
76 PhiLong Ma giáo Tanker 156 100 %
77 THIENAC Lục lâm 2B 156 100 %
78 -BúaTạ- Cái bang Nuker 156 100 %
79 DauDau Võ đang 2B 156 100 %
80 ÁcQủy Ma giáo 2B 156 100 %
81 Na_Tra Ma giáo 2B 156 100 %
82 CR_7 Lục lâm Tanker 156 100 %
83 BupBeBeBong Cái bang 2B 156 100 %
84 Quỷ-Nhân Ma giáo 2B 156 96 %
85 QủyLệ Ma giáo Nuker 156 93 %
86 YeuBeHeuNho Võ đang 2B 156 85 %
87 TriệuMinh Ma giáo Tanker 156 64 %
88 MrBin Thiếu lâm Nuker 156 52 %
89 Tanker Thiếu lâm Tanker 156 37 %
90 ĐinhH0aLong Thiếu lâm Nuker 156 30 %
91 PhungLaoGia Ma giáo Tanker 156 19 %
92 [HT]-Hỏa Cái bang Nuker 156 13 %
93 Lordpio Lục lâm Tanker 156 3 %
94 [R]ed_Black Võ đang Tanker 156 2 %
95 Yuna Võ đang Nuker 156 1 %
96 PhiPhụng Cái bang Buft 156 0 %
97 Sally Võ đang Tanker 155 91 %
98 GreenApple Lục lâm Tanker 155 78 %
99 Kevin Lục lâm 2B 154 0 %
100 --SAMCO-- Võ đang Nuker 153 68 %