# Tên nhân vật Phái Chức trách Cấp %
1 Tát_Chó Cái bang Nuker 144 100 %
2 -ThuyAnh- Bí cung 2B 144 100 %
3 [H]uyet[V]u Ma giáo Nuker 144 100 %
4 Tam_Phong Võ đang Buft 144 100 %
5 [T]EA Ma giáo Buft 144 100 %
6 MaẢnhĐao Ma giáo Tanker 144 100 %
7 Cù-Nhầy Lục lâm 2B 144 100 %
8 ĐịaTạng Võ đang 2B 144 100 %
9 LucLamMinh Lục lâm Tanker 144 100 %
10 [Seven]Up Võ đang Tanker 144 100 %
11 noble Võ đang Tanker 144 100 %
12 AnNhiên Lục lâm Tanker 144 100 %
13 Huyết[V]ũ Lục lâm Tanker 144 100 %
14 Thien-Tuong Ma giáo Buft 144 100 %
15 ĐạiTá Ma giáo Tanker 144 100 %
16 -ChúTiểu- Thiếu lâm Nuker 144 100 %
17 �Dragon� Ma giáo Nuker 144 100 %
18 QuachTinh Cái bang 2B 144 100 %
19 Ngọc-Nữ Võ đang Tanker 144 100 %
20 ỐLàLa Cái bang 2B 144 100 %
21 Choco-Pie Ma giáo 2B 144 100 %
22 _[T]artarus_ Ma giáo Tanker 144 100 %
23 [K]u[K]eo Ma giáo 2B 144 100 %
24 Tieu_Kiem Võ đang Tanker 144 100 %
25 Tang-HoaSuot Ma giáo Nuker 144 100 %
26 --XeKo-- Ma giáo Nuker 144 100 %
27 -BúaTạ- Cái bang Nuker 144 100 %
28 Tribal Ma giáo 2B 144 100 %
29 -HiV- Lục lâm Tanker 144 100 %
30 [L]inh[A]nh Bí cung Buft 144 100 %
31 TrươngPhi Lục lâm Tanker 144 100 %
32 Mazda[6] Ma giáo 2B 144 100 %
33 BlueApple Ma giáo Nuker 144 100 %
34 -CafeSua- Ma giáo 2B 144 100 %
35 OSAKA Lục lâm Tanker 144 100 %
36 Huawei Ma giáo 2B 144 100 %
37 --__-- Ma giáo Tanker 144 100 %
38 Thoa Ma giáo 2B 144 100 %
39 [P]hiLong Ma giáo Nuker 144 100 %
40 Sonic Ma giáo Tanker 144 100 %
41 _[S]oClose_ Lục lâm Tanker 144 100 %
42 [R]ed_Black Võ đang Tanker 144 100 %
43 RuouThitCho Lục lâm Nuker 144 100 %
44 SnowFire Ma giáo 2B 144 100 %
45 ĐốtChùa Thiếu lâm Tanker 144 100 %
46 HoaBanTrang Võ đang 2B 144 100 %
47 HắcTuyết Bí cung Nuker 144 100 %
48 Quai-Than Võ đang Tanker 144 100 %
49 _BúaTạ_ Thiếu lâm 2B 144 100 %
50 DauDau Võ đang 2B 144 100 %
51 Buff-MG Ma giáo Buft 144 100 %
52 _[A]nhThư_ Bí cung 2B 144 100 %
53 THIENAC Lục lâm 2B 144 100 %
54 F---Thóc Ma giáo 2B 144 100 %
55 QuỷVương Ma giáo Tanker 144 99 %
56 TinhMotDem Võ đang 2B 144 98 %
57 -PhiLong- Cái bang 2B 144 94 %
58 -Thanh_Nhi- Bí cung Nuker 144 91 %
59 LôiĐế Võ đang Buft 144 88 %
60 [A]BS Lục lâm Nuker 144 87 %
61 HoaPhiLong Thiếu lâm Tanker 144 82 %
62 Sally Võ đang Tanker 144 45 %
63 PhanKimLien Bí cung Tanker 144 21 %
64 PhiLong Ma giáo Tanker 144 15 %
65 TieuHuanNhi Ma giáo Tanker 144 14 %
66 Yuna Võ đang Nuker 144 6 %
67 Mikasa Ma giáo Tanker 144 4 %
68 Thien-Binh Ma giáo Buft 144 3 %
69 -Hắc-Hổ- Võ đang Tanker 144 3 %
70 ThầnGió Võ đang Nuker 144 0 %
71 thickxincom Cái bang Nuker 143 42 %
72 Nhốt-Chó Võ đang Tanker 143 30 %
73 Anh_Kiệt Võ đang Tanker 143 2 %
74 Lao_Hac Ma giáo Tanker 143 1 %
75 GreenApple Lục lâm Tanker 142 36 %
76 YenVanNhi Bí cung 2B 142 24 %
77 Lão__Hạc Võ đang Tanker 142 5 %
78 ChânĐất Thiếu lâm Nuker 141 82 %
79 AnhCoi Ma giáo Nuker 141 61 %
80 DongPhuong Bí cung Nuker 141 52 %
81 HetmetenHay Võ đang 2B 141 32 %
82 --La-Han- Thiếu lâm 2B 141 24 %
83 _LucTuyetKy_ Cái bang Buft 141 8 %
84 ThiênKiều Ma giáo 2B 140 85 %
85 Tieu_Ho_Ly Võ đang 2B 140 73 %
86 Pro[1]Thời Ma giáo Tanker 140 45 %
87 NhãĐan Cái bang Nuker 140 43 %
88 TOYOTA Võ đang 2B 139 11 %
89 Vo_Danh Võ đang Tanker 138 80 %
90 Yen_Yen_ Ma giáo 2B 138 76 %
91 Hades Ma giáo Tanker 138 33 %
92 Thiên-Sát Cái bang 2B 137 68 %
93 PhungLaoGia Ma giáo Tanker 137 61 %
94 baby_boy Lục lâm Tanker 136 42 %
95 KieuTran Lục lâm Tanker 136 39 %
96 --Mulan-- Cái bang Tanker 135 63 %
97 Crystal Ma giáo Tanker 135 60 %
98 Lordpio Lục lâm Tanker 135 18 %
99 ĐạiKiếp Thiếu lâm 2B 135 14 %
100 _MinhAnh_ Ma giáo Tanker 134 76 %