# Tên nhân vật Phái Chức trách Cấp %
1 [N]okia Ma giáo 2B 181 33 %
2 DinhH0aL0ng Võ đang 2B 181 28 %
3 -[T]yPhon- Ma giáo 2B 181 20 %
4 VươngMẫu Lục lâm Tanker 181 20 %
5 SARS-CoV-2 Ma giáo Tanker 181 18 %
6 -_[M]eDuSa_- Lục lâm 2B 181 18 %
7 __Bookworm__ Ma giáo Nuker 181 17 %
8 _[B]iori_ Ma giáo Nuker 181 14 %
9 Hancook Ma giáo Tanker 181 9 %
10 ll Thiếu lâm 2B 181 9 %
11 Nguyên Cái bang Nuker 181 9 %
12 ĐạiTá Ma giáo Tanker 181 7 %
13 -[A]rTeMis]- Ma giáo Tanker 181 6 %
14 [C]ớm Cái bang 2B 181 5 %
15 Thỏ Lục lâm Tanker 181 5 %
16 Chj_Ba Ma giáo Tanker 181 4 %
17 _LucTuyetKy_ Cái bang Buft 181 4 %
18 LucLamMinh Lục lâm Tanker 181 4 %
19 CuiBapThe Cái bang 2B 181 2 %
20 _[H]eracles_ Ma giáo 2B 181 2 %
21 PhanKimLien Bí cung Tanker 181 2 %
22 _Dao-Truong_ Cái bang Nuker 181 1 %
23 No-Fear Võ đang Tanker 181 1 %
24 Ngoc_Ly Cái bang 2B 181 1 %
25 PhậtGia Thiếu lâm Tanker 181 1 %
26 MoonXinh Lục lâm Nuker 181 0 %
27 __LinhDoll__ Bí cung Buft 181 0 %
28 Thanh-Thư Võ đang Tanker 181 0 %
29 Yen_Yen_ Ma giáo 2B 181 0 %
30 _[T]artarus_ Ma giáo Tanker 181 0 %
31 -TànSát- Lục lâm Tanker 181 0 %
32 BéoNgậy Ma giáo Tanker 181 0 %
33 ÁcMàĐẹp Cái bang 2B 181 0 %
34 [T]iêuPhong Cái bang Buft 181 0 %
35 Chị-Đại Ma giáo Tanker 181 0 %
36 BlueApple Ma giáo Nuker 181 0 %
37 [Lão_Đại Ma giáo Tanker 181 0 %
38 -HắcLong- Lục lâm 2B 180 100 %
39 TT-Jessica Bí cung 2B 180 100 %
40 -BúaTạ- Cái bang Nuker 180 100 %
41 [K]u[K]eo Ma giáo 2B 180 100 %
42 Korakola Ma giáo 2B 180 100 %
43 Lão-Tam Ma giáo Tanker 180 100 %
44 DKNY_ Võ đang Tanker 180 100 %
45 Quỷ-Nhân Cái bang 2B 180 100 %
46 BánhMỳ Thiếu lâm Tanker 180 100 %
47 --Athena-- Ma giáo Tanker 180 100 %
48 Phong-Thái Cái bang Tanker 180 100 %
49 Huy-Tuấn Lục lâm 2B 180 100 %
50 Thien-Tuong Ma giáo Buft 180 100 %
51 XaHatMyCo Bí cung Nuker 180 100 %
52 Thien-Binh Ma giáo Buft 180 100 %
53 -_Kronus_- Lục lâm Tanker 180 100 %
54 Mắt-Biếc Bí cung 2B 180 100 %
55 Ngoc_LaSat Bí cung 2B 180 100 %
56 -SAMCO- Võ đang 2B 180 100 %
57 Phù-Thủy Cái bang Nuker 180 93 %
58 LyCaTiếu Lục lâm Tanker 180 75 %
59 Chị-[H]ai Bí cung Nuker 180 71 %
60 Neptune Lục lâm Tanker 180 65 %
61 Cr7 Ma giáo Tanker 180 63 %
62 ThảoKem Bí cung Tanker 180 54 %
63 BáchLong Lục lâm 2B 180 48 %
64 ThúyLinh Cái bang Tanker 180 43 %
65 -ABS- Võ đang Buft 180 40 %
66 MaẢnhĐao Ma giáo Tanker 180 29 %
67 Jacker Ma giáo Tanker 180 5 %
68 007 Võ đang 2B 180 4 %
69 [S]óc Võ đang Tanker 180 3 %
70 Cù-Nhầy Lục lâm 2B 180 0 %
71 [T]EA Ma giáo Buft 179 76 %
72 Hoa_Nhi_Nu Lục lâm 2B 179 70 %
73 Lão-Nhị Ma giáo Tanker 179 61 %
74 ĐạiKiếp Thiếu lâm 2B 179 52 %
75 Tribal Ma giáo 2B 179 48 %
76 Huawei Ma giáo 2B 179 41 %
77 Buff-MG Ma giáo Buft 178 78 %
78 HànBăng Bí cung Nuker 178 70 %
79 -Riku- Ma giáo Nuker 178 64 %
80 Thích-Ca Thiếu lâm Nuker 178 63 %
81 Quai-Than Võ đang Tanker 178 43 %
82 -[R]iku- Ma giáo Tanker 178 14 %
83 HienKho Thiếu lâm 2B 178 12 %
84 HANOI Võ đang Tanker 178 7 %
85 [H]uyet[V]u Ma giáo Nuker 177 53 %
86 Son-Ha Ma giáo 2B 177 32 %
87 Veeus Bí cung Tanker 177 24 %
88 Ngoc-Man Võ đang 2B 177 16 %
89 DoFalminGo Ma giáo Nuker 177 11 %
90 ÔngBụt Thiếu lâm Nuker 177 7 %
91 -[P]oseidon- Lục lâm Nuker 177 6 %
92 _HắcHổ_ Lục lâm Buft 176 23 %
93 BanhBaoNong Cái bang Buft 175 69 %
94 Duong-Tam Võ đang Tanker 175 29 %
95 -]T]ear- Cái bang Buft 174 83 %
96 LãoNgũ Ma giáo Tanker 174 38 %
97 -NAY- Lục lâm Tanker 174 24 %
98 Mikasa Ma giáo Tanker 174 2 %
99 TTB-Plastic Cái bang Tanker 173 44 %
100 Tanker Thiếu lâm Tanker 173 33 %