# Tên nhân vật Phái Chức trách Cấp %
1 [P]inkHeart Cái bang 2B 216 100 %
2 TueLam Võ đang Tanker 216 100 %
3 [Miyabi] Lục lâm Tanker 216 100 %
4 PhiPhung Ma giáo Buft 216 100 %
5 [Gao]-Silver Lục lâm Tanker 216 100 %
6 -Doc_Buoc- Ma giáo Tanker 216 100 %
7 joker05 Lục lâm 2B 216 100 %
8 [B]lackHeart Thiếu lâm Tanker 216 100 %
9 PeDeThai Lục lâm 2B 216 100 %
10 NgoTinh Thiếu lâm Tanker 216 100 %
11 [Gao]--Green Ma giáo Tanker 216 100 %
12 HIV Ma giáo Tanker 216 100 %
13 Delete Thiếu lâm 2B 216 100 %
14 Bao-Bao Võ đang Tanker 216 100 %
15 [Cuong_Sat] Ma giáo Tanker 216 100 %
16 [S]at-Thu Ma giáo Buft 216 100 %
17 New_][v][oon Võ đang Buft 216 100 %
18 Nhat_Thien Võ đang Tanker 216 100 %
19 TuuSac Thiếu lâm Tanker 216 100 %
20 [R]edHeart Thiếu lâm Tanker 216 100 %
21 [K]ien-Nau Cái bang Buft 216 100 %
22 [D]uong-x-Ly Lục lâm 2B 216 100 %
23 SaDi Thiếu lâm 2B 216 100 %
24 KimHoDiep Võ đang Tanker 216 100 %
25 [T]hum[R]ui Thiếu lâm Tanker 216 100 %
26 _MeoGangter_ Lục lâm Tanker 216 100 %
27 -[P]hu-tinh- Ma giáo Tanker 216 100 %
28 [Red]Black Lục lâm Tanker 216 100 %
29 Quai-Than Võ đang Tanker 216 100 %
30 [N]o-Fear Võ đang Nuker 216 100 %
31 Nero-Angelo Võ đang Tanker 216 100 %
32 [Gao]-Blue Lục lâm 2B 216 100 %
33 _Pi_ Bí cung 2B 216 100 %
34 [F]an-x-Hoai Lục lâm Tanker 216 100 %
35 --[K]yPhong- Ma giáo Nuker 216 100 %
36 PeSuSu Bí cung Nuker 216 100 %
37 testtest Thiếu lâm 2B 216 100 %
38 MeoGangter Ma giáo Buft 216 100 %
39 HoaPhuDu Võ đang 2B 216 100 %
40 --[S]at-Thu- Ma giáo Tanker 216 98 %
41 Keo_Mut Lục lâm Buft 216 98 %
42 FamChoi Lục lâm 2B 216 96 %
43 no_one_1505 Thiếu lâm Tanker 216 88 %
44 No_Fear Võ đang Tanker 216 80 %
45 LyCoNuong Võ đang Tanker 216 77 %
46 IVI-X-Son Cái bang Nuker 216 76 %
47 Illusion Võ đang Nuker 216 61 %
48 sHynNovEr Bí cung 2B 216 57 %
49 Be_Dau_Den Võ đang 2B 216 52 %
50 ChanhLeo Bí cung Nuker 216 43 %
51 [No]Smoking Thiếu lâm Tanker 216 41 %
52 Sally Ma giáo Tanker 216 39 %
53 Buff-Ga Võ đang Buft 216 36 %
54 DienBaQuan Lục lâm Tanker 216 29 %
55 DiemLinhCo Cái bang Tanker 216 18 %
56 TMA-Solution Bí cung Tanker 216 12 %
57 [_MT_] Võ đang 2B 216 10 %
58 LieuKyPhong Lục lâm Tanker 216 9 %
59 Shanks Thiếu lâm Nuker 216 8 %
60 TieuDongTa Võ đang 2B 216 4 %
61 Beep Cái bang 2B 216 2 %
62 TieuMieuMieu Võ đang Tanker 216 0 %
63 Zus Bí cung 2B 214 19 %
64 __Neptune__ Lục lâm Buft 213 91 %
65 Duong-x-[L]y Lục lâm 2B 213 65 %
66 Anna-x-Mit Ma giáo Buft 213 61 %
67 ThichDauTroc Thiếu lâm 2B 213 59 %
68 HuongLy Cái bang 2B 213 41 %
69 -LongRiver- Ma giáo 2B 213 0 %
70 -[T]huy-Ara- Ma giáo Tanker 211 86 %
71 MA-NU Bí cung 2B 211 73 %
72 --[-Kyubi-- Lục lâm 2B 211 20 %
73 Thien_Sky Cái bang Nuker 206 3 %
74 [T]ieu-Thien Bí cung 2B 204 100 %
75 Tra_Xanh Ma giáo 2B 204 100 %
76 King-Df Bí cung 2B 204 100 %
77 HTMac Cái bang 2B 204 100 %
78 [N]ovember Lục lâm 2B 204 100 %
79 _Coder Cái bang 2B 204 100 %
80 __][v][oon__ Võ đang Tanker 204 38 %
81 -_-Soon-_- Bí cung Buft 204 22 %
82 HuyenJane Cái bang 2B 202 76 %
83 [P]ho[H]ang Thiếu lâm Nuker 201 1 %
84 thichduthu Thiếu lâm Tanker 200 7 %
85 ABS Lục lâm Tanker 198 91 %
86 MaGiaoSuGia Ma giáo Tanker 198 49 %
87 KiemThanh Võ đang Tanker 197 30 %
88 Anh_Trung Ma giáo 2B 197 2 %
89 TapChoiThoi Thiếu lâm Nuker 196 51 %
90 BinhNgo Võ đang Tanker 196 10 %
91 zi_zy_zoon Ma giáo Tanker 196 0 %
92 -DOCNHAN- Lục lâm Nuker 195 81 %
93 -o0TRAP0o- Võ đang Buft 195 77 %
94 CLGT Võ đang Nuker 195 60 %
95 Xuka01 Cái bang 2B 195 2 %
96 -o0Ban0o- Võ đang 2B 194 0 %
97 LyLy Lục lâm 2B 193 9 %
98 AnhTraiTaDau Ma giáo Tanker 193 1 %
99 Ky__Phuong Lục lâm Tanker 193 0 %
100 tieu_vu Lục lâm 2B 192 100 %