# Tên nhân vật Phái Chức trách Cấp %
1 LongNhi Lục lâm 2B 102 100 %
2 Anh-Thu Bí cung Nuker 102 100 %
3 keO-bik[Q] Cái bang Tanker 102 100 %
4 -D- Bí cung 2B 102 100 %
5 [Cuong_Sat] Ma giáo Nuker 102 100 %
6 Please Lục lâm Tanker 102 100 %
7 Frozen-DH Thiếu lâm 2B 102 100 %
8 XC-Caitlyn Cái bang 2B 102 100 %
9 TieuPhuong Cái bang Buft 102 100 %
10 --Bin-- Cái bang 2B 102 100 %
11 IronMan Ma giáo Nuker 102 100 %
12 TT-Tiss Ma giáo Tanker 102 100 %
13 -Doc_Buoc- Ma giáo Tanker 102 100 %
14 _BichDao_ Cái bang Tanker 102 100 %
15 sHynNovEr Bí cung 2B 102 100 %
16 DoPa Lục lâm 2B 102 100 %
17 Master Lục lâm 2B 102 100 %
18 Lang[]Khach Lục lâm 2B 102 100 %
19 GiaLinhBn Lục lâm Buft 102 100 %
20 Dracula Ma giáo Tanker 102 100 %
21 Moon Lục lâm Buft 102 100 %
22 HiepXongGiet Võ đang Buft 102 100 %
23 --i-Star-i-- Bí cung Tanker 102 100 %
24 LeeSliver Ma giáo Tanker 102 100 %
25 Marlboro---- Võ đang 2B 102 100 %
26 BlueApple Ma giáo Nuker 102 100 %
27 -TrangAbby- Võ đang Tanker 102 100 %
28 Sun Lục lâm Tanker 102 100 %
29 BettyBoop Võ đang 2B 102 100 %
30 Trieu_Man Cái bang 2B 102 100 %
31 TT-Jessica Ma giáo 2B 102 100 %
32 duc_Truong Ma giáo Tanker 102 100 %
33 MaFia__GP Lục lâm Tanker 102 100 %
34 DuongThapTam Cái bang Nuker 102 100 %
35 Deomedes Ma giáo Tanker 102 100 %
36 Lordpio Lục lâm Tanker 102 100 %
37 __BaoNhi__ Bí cung 2B 102 100 %
38 NgocKieuLong Bí cung Tanker 102 100 %
39 TT-----GaCon Bí cung 2B 102 100 %
40 [C]_R7 Thiếu lâm Tanker 102 100 %
41 Thanh_Nhi Ma giáo Nuker 102 100 %
42 ThienMinh Thiếu lâm Nuker 102 100 %
43 HitAndRun Cái bang 2B 102 100 %
44 thai-luc-can Ma giáo Nuker 102 100 %
45 DongPhuong Bí cung Nuker 102 100 %
46 JuliusCaesar Thiếu lâm 2B 102 100 %
47 LucLamMinh Lục lâm Tanker 102 100 %
48 -Duy-Fam- Cái bang 2B 102 100 %
49 DinhHoaLong Ma giáo 2B 102 100 %
50 Mimi Lục lâm 2B 102 100 %
51 -[Black]Sun- Ma giáo Nuker 102 100 %
52 __WanTed__ Ma giáo Nuker 102 100 %
53 [L][Be[G]au] Lục lâm Tanker 102 100 %
54 Hoa_Chanh Ma giáo Tanker 102 100 %
55 NinhBinh Ma giáo Nuker 102 100 %
56 Hac-Y-Nhan Ma giáo Nuker 102 100 %
57 Rose Bí cung Tanker 102 100 %
58 Clo Lục lâm Buft 102 100 %
59 Daydreamer Ma giáo Tanker 102 100 %
60 Minh_Feeling Cái bang Nuker 102 100 %
61 _Budweiser_ Cái bang Nuker 102 100 %
62 TanSat Cái bang Nuker 102 100 %
63 _LucTuyetKy_ Cái bang Buft 102 100 %
64 XiTrum Lục lâm Tanker 102 100 %
65 _PhoeNix_ Ma giáo Tanker 102 100 %
66 -Hunter- Ma giáo Tanker 102 100 %
67 SAMURAI[07] Ma giáo 2B 102 100 %
68 -----HT----- Cái bang 2B 102 100 %
69 KhanhAnh Lục lâm Tanker 102 100 %
70 HoaXichLong Ma giáo Tanker 102 100 %
71 famrdo Võ đang 2B 102 100 %
72 Snoop-Dogg Thiếu lâm Nuker 102 100 %
73 TT-LamNhi- Ma giáo Nuker 102 100 %
74 Tieu]Phong Cái bang 2B 102 100 %
75 __ Thiếu lâm Nuker 102 100 %
76 Red-Silver Ma giáo Tanker 102 100 %
77 ThanhPhong Ma giáo Tanker 102 100 %
78 Co2 Lục lâm 2B 102 99 %
79 [Ruou]Vodka Cái bang 2B 102 99 %
80 -ThienMaDe- Ma giáo Tanker 102 99 %
81 Minimog Ma giáo 2B 102 98 %
82 Thoa Ma giáo 2B 102 98 %
83 HoaVoKhuyet Võ đang Nuker 102 98 %
84 [o] Bí cung 2B 102 98 %
85 Oxy Lục lâm 2B 102 98 %
86 LexusLC500 Thiếu lâm Buft 102 98 %
87 --ko-tex-- Võ đang Tanker 102 98 %
88 Buff-MG Ma giáo Buft 102 98 %
89 Minh_Minh Lục lâm 2B 102 97 %
90 -Co2 Lục lâm Nuker 102 97 %
91 _HeniKen_ Võ đang Tanker 102 95 %
92 Dionysus Thiếu lâm Tanker 102 94 %
93 [U]sa Ma giáo 2B 102 94 %
94 Hiro Thiếu lâm Tanker 102 92 %
95 -[MG]--Sky-- Võ đang Buft 102 85 %
96 ThungPhaSanh Cái bang Nuker 102 83 %
97 MeoCon Võ đang Tanker 102 78 %
98 --M-- Bí cung Nuker 102 77 %
99 PhungLaoGia Ma giáo Tanker 102 76 %
100 Quyen Võ đang Tanker 102 71 %