# Tên nhân vật Phái Chức trách Cấp %
1 -ThuyAnh- Bí cung 2B 132 100 %
2 Huyết[V]ũ Lục lâm Tanker 132 100 %
3 -Co2 Lục lâm Nuker 132 100 %
4 ĐạiTá Ma giáo Tanker 132 100 %
5 [H]uyet[V]u Ma giáo Nuker 132 100 %
6 [T]EA Ma giáo Buft 132 100 %
7 ThầnGió Võ đang Nuker 132 100 %
8 [K]u[K]eo Ma giáo 2B 132 100 %
9 ĐịaTạng Võ đang 2B 132 100 %
10 TT-Tiss Ma giáo Tanker 132 44 %
11 HetmetenHay Võ đang 2B 132 32 %
12 Sally Võ đang Tanker 132 27 %
13 _[T]atarros_ Ma giáo Tanker 132 26 %
14 HoaPhiLong Thiếu lâm Tanker 132 7 %
15 ThảoVy Ma giáo Nuker 132 7 %
16 YenNhi Cái bang Nuker 132 6 %
17 BuongAoEmRa Ma giáo 2B 132 0 %
18 Tieu_Ho_Ly Võ đang 2B 131 82 %
19 Thùy-Trang Ma giáo Tanker 131 35 %
20 Dracula Ma giáo Tanker 131 19 %
21 Huawei Ma giáo 2B 131 17 %
22 -HiV- Lục lâm Tanker 131 14 %
23 TriệuMinh Ma giáo Tanker 131 7 %
24 LucLamMinh Lục lâm Tanker 130 99 %
25 RuouThitCho Lục lâm Nuker 130 98 %
26 Tribal Ma giáo 2B 130 71 %
27 Tang-HoaSuot Ma giáo Nuker 130 63 %
28 --XeKo-- Ma giáo Nuker 130 61 %
29 Mikasa Ma giáo Tanker 130 60 %
30 DongPhuong Bí cung Nuker 130 58 %
31 -CafeSua- Ma giáo 2B 130 36 %
32 -Matilda- Lục lâm Tanker 130 31 %
33 --PhiLong-- Võ đang Tanker 130 28 %
34 Tát_Chó Cái bang Nuker 130 28 %
35 HoaLjnh Bí cung 2B 130 4 %
36 thickxincom Cái bang Nuker 130 2 %
37 Thien-Binh Ma giáo Buft 130 0 %
38 ShaoLjn Thiếu lâm Nuker 130 0 %
39 Thien-Tuong Ma giáo Buft 129 88 %
40 Bố-Đây Ma giáo Nuker 129 87 %
41 ThaMang Ma giáo 2B 129 82 %
42 Evil_lord Thiếu lâm Tanker 129 79 %
43 KhanhAnh Lục lâm Tanker 129 57 %
44 [R]ed_Black Võ đang Tanker 129 49 %
45 Son-Ha Ma giáo 2B 129 43 %
46 -BúaTạ- Cái bang Nuker 129 34 %
47 Yen_Yen_ Ma giáo 2B 129 33 %
48 TieuHuanNhi Ma giáo Tanker 129 32 %
49 Còiii Võ đang Tanker 129 26 %
50 NewPie Ma giáo Nuker 129 15 %
51 HắcTuyết Bí cung Nuker 129 14 %
52 [DiepVan] Ma giáo Nuker 129 12 %
53 _LucTuyetKy_ Cái bang Buft 129 5 %
54 OSAKA Lục lâm Tanker 129 4 %
55 ỐLàLa Cái bang 2B 129 0 %
56 [Seven]Up Võ đang Tanker 128 96 %
57 [Thien]-Ma Ma giáo 2B 128 77 %
58 [][] Ma giáo 2B 128 61 %
59 MaẢnhĐao Ma giáo Tanker 128 44 %
60 Anh_Kiệt Võ đang Tanker 128 44 %
61 baby_boy Lục lâm Tanker 128 42 %
62 Lão__Hạc Võ đang Tanker 128 31 %
63 BlueApple Ma giáo Nuker 128 31 %
64 [D]uong[Q]ua Thiếu lâm 2B 128 21 %
65 HuyenVu Lục lâm Tanker 128 12 %
66 J0ker-Kill3r Bí cung 2B 128 9 %
67 MykS Ma giáo Tanker 128 2 %
68 Se7en Lục lâm Tanker 128 2 %
69 [n]ew Võ đang Tanker 128 1 %
70 DeMon Ma giáo Tanker 127 98 %
71 -Thanh_Nhi- Bí cung Nuker 127 95 %
72 thiethai2 Lục lâm 2B 127 95 %
73 -[T]-Công- Ma giáo Tanker 127 94 %
74 ThietSa Võ đang Tanker 127 89 %
75 WenDy Ma giáo Nuker 127 74 %
76 LôiĐế Võ đang Buft 127 74 %
77 thiethai1 Bí cung 2B 127 73 %
78 Nhốt-Chó Võ đang Tanker 127 61 %
79 -Hắc-Hổ- Võ đang Tanker 127 60 %
80 AnNhiên Lục lâm Tanker 127 59 %
81 TháiTửPhi Cái bang Nuker 127 57 %
82 Bão Thiếu lâm Nuker 127 56 %
83 Quai-Than Võ đang Tanker 127 56 %
84 [L]inh[A]nh Bí cung Buft 127 54 %
85 -Doc_Buoc- Ma giáo Tanker 127 51 %
86 [A]nBoc Ma giáo 2B 127 48 %
87 Rayleigh Lục lâm Nuker 127 47 %
88 CoTien Bí cung 2B 127 45 %
89 Harker Cái bang Nuker 127 45 %
90 Tam_Phong Võ đang Buft 127 43 %
91 ViêmĐế Võ đang Nuker 127 42 %
92 _[L]inhAnh_ Ma giáo Tanker 127 41 %
93 HoangDung Cái bang Nuker 127 39 %
94 SamSam Ma giáo 2B 127 38 %
95 NghiaLo Ma giáo Nuker 127 36 %
96 Thien-Huyet Cái bang 2B 127 23 %
97 --Mulan-- Cái bang Tanker 127 19 %
98 Hoa Tiên Lãng nhân Tanker 127 19 %
99 PhiPhụng Cái bang Buft 127 19 %
100 VuaBãiRác Cái bang 2B 127 18 %