🌺[9D Windy] 100% Hướng Dẫn Hoàn Hảo Cho Tân Thủ - Vũ Khí + 13 Vĩnh Viễn.🌺
🌿Phần 1 : Tăng VK Tân Thủ + 13 Vĩnh Viễn.
- Tất cả mọi người có thể lên 9dwindy.net đăng nhập và nhận vũ khí Tân Thủ + 13 vĩnh viễn. mỗi tài khoản dc nhận 2 vũ khí
🌿Phần 2 : Vừa bán vừa tặng nguyên Set Temp Thủ khá mạnh, mặc set này có thể đi Kim Vương Động vô tư, Webshop chính thức bán gói full set temp Thủ giá 10K Xu cho Tân Thủ ( 10000 vnd nguyên set ), thực tế cái nay định tặng nhưng nó có thể gd mua bán dc nên treo 10k hình thức tránh spam. các bạn có thể chọn mua set nam hoặc set nữ
🌿Phần 3 : Tín vật cơ bản : Các bạn có thể mua từ người chơi cũ, item 9D Windy hiện tại ko quá mạnh , và giá cũng ko qua mắc để người chơi có thể mua bằng Mil
🌿Phần 4 : Doping
- Online 1h có Hộp Doping ra doping sơ cấp
- Thỉnh thoảng server phát Gift Code cũng có doping
- Quay Kim Long Bảo Hạp và Thanh Long Bảo Rương cũng có Doping
- Webshop có bán gói Doping mỗi ID mua dc 1 lần, mỗi loại doping 50 cái và có nhiều loại.
🌿Phần 5 : Level UP :
- Hiện tại đang giới hạn lv Đăng Tiên 12
- Đang có sự kiện khi up Ngũ Long 12, có thể lên website 9dwindy.net chọn up thẳng lên lv 168 ( Cải Lão 12 )
- Server đang có sự kiện X5 Exp kéo dài để mọi người nhanh max level Dăng Tiên 12 và trải nghiệm mới
🌿Phần 6 : Gift Code : có 3 cái, cả nhà lên trang chủ đăng nhập và nhập từng code và nhận từng code trong game ở kỳ trân tiêu cục
WINDYTONGHOP-160119
WINDYNEWYEAR-1012019
WINDYDAILE-30040105
🌿Phần 7 : Set hỗ trợ Tân Thủ.
Webshop có bán Full Set Hỗ Trợ Tân Thủ, các bạn có thể xem hình