[9D Windy] 2 Bước Để hạn Chế Bị Diss Game.


Server mới update Host mới, nên ai hay bị diss game lúc vào thì thao tác sau đây.
Bước 1 : Mở khung đăng nhập game lên, nhấp vào chữ Fix Đăng Nhập như hình, sau đó nhấp chữ Extract here.
Bước 2 : Nhấp vào chữ " Yes To All " ở trên ( lưu ý là chữ ở trên chứ ko phải ở dưới ).
Như vậy là xong rồi, làm cách này sẽ hạn chế tối đa bị diss game lúc mới đăng nhập vào.
Chúc cả nhà vui vẻ