🌷🌷Hướng dẫn tẩy điểm Danh Tiếng - Ác Danh tại 9D Windy.🌷🌷
.
🌺9D Windy là server có hệ thống tính điểm Danh tiếng - Ác danh đã chuẩn, và mọi người có thể chọn theo dòng mình thích
.
🌺Nguyên tắc hiển thị Danh tiếng - Ác  danh là : cứ Danh tiếng và Ác danh cùng bậc thì nó hiện theo Ác danh, còn nếu Danh tiếng cao hơn Ác danh 1 bậc trở lên thì nó hiện theo Danh tiếng ( xem hình, trên hành là Ác danh bậc 1 - Huyết Ma  900 điểm, nhưng danh tiếng bậc 2 -  Thiện Doanh 10000 điểm thì nó hiện theo Danh tiếng )

 


.
☘Các bậc của Danh tiếng và ác danh như sau :
.
🌾Hệ thống ác danh : 
.
Bậc 1 : Huyết Ma : 100
Bậc 2 : Tà Ma : 1000
bậc 3 : Quái Ma : 2000
bậc 4 : Cuồng Ma : 4000
Bậc 5 : Đại Ma Đầu : 7000
Bậc 6 : Huyết sát : 10000
Bậc 7 : Tà Sát : 15000 
Bậc 8 : Quái Sát : 20000
Bậc 9 : Cuồng sát : 50000
Bậc 10 : Thiên Sát Tinh : 100000
.
🌾Hệ thống danh tiếng :
.
Bậc 1 : Thiện Minh : 1000 
Bậc 2 : Thiện Doanh : 10000
Bậc 3 : Thiện Túc : 20000
Bậc 4 : Thiện Mẫn 40000
Bậc 5 :  Vũ Kiệt : 70000
Bậc 6 : Vũ Khách : 100000
Bậc 7 : Vũ Tôn : 150000
Bậc 8 : Vũ Tinh : 200000
Bậc  9 : Thiên Vũ Tinh : 500000
.
💐BD giết HD hoặc HD giết BD : dc 150 danh Tiếng và 12 Ác Danh, người bị giết sẽ mất 30 Danh Tiếng và 5 Ác Danh
.
💐BD giết BD hoặc HD giết HD được 50 Ác danh và mất 20 Danh Tiếng,, người bị giết mất 20 danh Tiếng và 3 Ác Danh.
.
🍄Cách tẩy  Danh Tiếng
.
-Để tẩy danh tiếng thì quá sức đơn giản, bạn cứ việc đánh người cùng phe thì ác danh sẽ lên vèo vèo  50 Ác danh mỗi mạng  ăn dc và danh tiếng sẽ tụt cực nhanh chóng mất 20 danh tiếng mỗi mạng ăn dc ( BD đánh BD hoăc HD đánh HD )
.
🍄Cách tẩy Ác danh.
.
-Nếu bạn để người khác phe giết, bạn sẽ mất 30 Danh tiếng và 5 ác danh, nếu bạn để người khác phe giết 10 lần thì mất 300 Danh tiếng và 50 ác danh, trong khi bạn ăn 2 mạng của người khác phe thì lên 300 Danh tiếng và chỉ lên 24 Ác danh,  nếu bạn muốn đi theo danh tiếng thì làm theo cách này thì kiểu gì danh tiếng cũng sẽ cao hơn Ác danh ( BD đánh HD hoặc HD đánh BD )
.
-Nếu bạn để người cùng phe giết, bạn sẽ mất 20 Danh tiếng và 3 ác danh, nếu bạn để người cùng phe giết 10 lần thì mất 200 Danh tiếng và 30 Ác danh, trong khi bạn ăn 2 mạng của người khác phe  thì lên 300 danh tiếng  và chỉ lên 24  Ác danh, nếu bạn muốn đi theo danh tiếng thì làm theo cách này kiểu gì danh tiếng cũng sẽ cao hơn Ác danh ( BD đánh BD hoặc HD đánh HD )