Team View là một phần mềm điều khiểm từ xa, ví dụ khi bạn cài game không được, bạn cần người vào máy để cài game giúp bạn , thì bạnn cần tải team View về và chạy nó
.
Link tải : https://drive.google.com/file/d/0B2FwiZ9wnYp3eE40Q3VLVmpqMlU/view?usp=sharing
.
Khi bạn tải về và nhấn nút chạy chạy xong Team View nó sẽ hiện ra 1 cái Bảng có 2 dòng số  như hình sau : 

 

Hình này chỉ là ví dụ, số trên máy của bạn sẽ khác nhé.

.

 

Your Id .....
Password ....
.
Nếu bạn muốn Ly vào máy bạn để giúp cài game, bạn phải để nguyên cái bảng như vậy, và đọc 2 dòng số đó cho Ly, khi đó bên mình sẽ vô máy để fix lỗi cho bạn