9D Windy Nghiệm cấm mọi hình vi bug hack, lợi dụng lỗi game để trục lợi

.
- Cấm mang trùng tín vật ( những vật phẩm như Kim sơn giáp, hắc sơn giáp, Song thần hộ giáp có thể bug mang trùng dc, nhưng 9D Windy có hệ thống quét, cứ ai bug mang trùng là tự lên bảng )

 

- Cấm bug ngộ ý ( server có hệ thống Anti Bug chống sửa file nên không bug dc ngộ ý ) tuy nhiên server còn có thêm 1 lớp giáp là cứ ai bug ngộ ý phái khác hoặc học ngộ ý của chức trách khác thì cũng sẽ tự động bị lên bảng 

 

- Cấm để vật phẩm cấm Tẩy Ngộ Ý vào Tiêu Cục, những bạn lập nhân nhỏ spam cục Tẩy Ngộ Ý rồi để vô tiêu cục để mang qua  nhân vật khác, hệ thống sẽ tự quét và cho lên bảng

.

-Cấm bug sửa file SCR_Base 

.

-Cấm bug sửa file Environment 

 

-Trên  đây chỉ là một vài bug cơ bản , ngoài những cái này ra, những hành vi không bình thường cũng như lợi dụng lỗi game trục lợi, lừa đảo ... tất cả đều  bị xử lý.

 

Mọi người hãy xem kỹ nội quy và đừng để vi phạm nha