Tặng Tín Vật Vĩnh Viễn Toàn Server 

-Tất cả mọi người có thể đến NPC Hắc Nhi ( Đàm Hướng ) để đổi lấy 1 Tín Vật Vĩnh Viễn bằng 1 Long Kỳ Hoán Phiếu 

-Long Kỳ Hoán Phiếu server chỉ online 1 giờ là có

-Ngoài ra có thể đổi Khinh Công - Tâm Pháp - Bộ Pháp các phái tại NPC này bằng Long Kỳ Hoán Phiêu luôn nha cả nhà