🐣-Boss Trịnh Châu - Thạch Gia Trang ( thời gian delay là 6-7 tiếng. có tỷ lệ ra từ 1 - 4 Huyết Tinh, ra cả Ngọc của trung nguyên ác nhân )
,
Huyết Lang Đại Vương
Bạch Hổ Vương
Cuồng Ma Phó Chấn Long
Dạ Du Công Dạ Tôn
.
🐣-Boss Tế Nam - Đại Đồng ( thời gian delay là 6-7 tiếng, có tỷ lệ ra từ 1 - 5 Huyết Tinh, ra cả Ngọc của Trung Nguyên Ác Nhân )
.
Hoa hoa công tử triệu nguyên thạc
Tiểu lý tàng đao Bưu thanh dân
Thanh ma thủ công tôn chấn quốc
Lang ly dao hách Thiên Triều
Đồng diện hung thần Hồ Thạc 
Xà hạt my cơ 
Xích hiết ma yêu
Bí ảnh đoàn chủ thần ma bí ảnh  - thời gian delay 6-8 tiếng  

 

 


.
🐣-Boss Hàng Châu - Nam Xương. ( thời gian delay là 6-7 tiếng, có tỷ lệ ra từ 1 - 6 Huyết Tinh , ra cả Hồng Sâm Đan và Ngọc Của Trung Nguyên Ác Nhân)
.
Giang nam song quái tiểu quái
Giang nam song quái đại quái
Võ lâm đại đạo liên trư phạm
Thanh diện quỷ tư mã tịch  --> ra cả LD 4, 5
Huyết diện quỷ tư mả triều -->  ra cả LD 4, 5
.U minh đại đế Âm cửu lưu --> Ra cả LD 5, 6

.

.
🐣-Boss Bá Vương Động    
.
Yêu thú huyết ảnh - Thời gian delay là từ 4 - 6 tiếng, có tỷ lệ ra Nhẫn Huyết Ảnh và Bội Đai Huyết Kim 

Hắc đạo thần ảnh  - Thời gian delay Vô định, có tỷ lệ ra Đại địa huyết châu, thiên mệnh huyết châu, bội đại bá vương