🌹Tinh luyện vũ khí🌹

.

🍃+3-6-----100%
.

🍃+7--------80%

.
🍃+8--------60%

.🍃+9------40%
..

🍃+10------20%


🍃+11------8%


🍃+12 ----4%


🍃+ 13, 14, 15 và có thể là 16, 17 18 sau này sẽ mở dần sau nha cả nhà, và sau này sẽ ép trực tiếp trong Mạc Thái Lan luôn, giai đoạn này mở tối đa + 12 thôi

Lưu ý : Vũ khí server này bị liệt thì không dc reset cường độ giữ nguyên tinh luyện như server trc, mà ai reset CD sẽ bị trả về + 0

 

Tuy nhiên reset CD thì mất 1 Thanh Long Châu, mà gía trị vũ khí trắng so với TLC thế nào thì cả nhà hãy suy xét là nếu vk bị liệt thì thu thập cây khác hay là reset CD nhé.


Webshop có bán Long lân, Long lệ và Cường Hóa Thạch 100% ( tức là X2 tỷ lệ tinh luyện )