🌹Tinh luyện vũ khí🌹

.

🍃+3-6-----100%
.

🍃+7--------80%

.
🍃+8--------60%

.🍃+9------40%
..

🍃+10------20%

.
🍃+11------10%
.
🍃+12 ----5%
.

.

🍃+13 đến 15 Hiện sau này sẽ tinh luyện trên web và thông báo sau 

.

Lưu ý : server có phát hành Cường Hóa Thạch 100% ( tức là X2 tỷ lệ tinh luyện )

.

Khi vũ khí bị liệt, có thể dùng Thanh Long Châu trên Webshop sau đó nhắn tin cho GM Dương Ly  dùng TLC khôi phục cường độ và giữ mức tinh luyện hiện tại